Email
Mobile
Version
Bangkok New Smile
Dental Clinic
Or
phone 02 108 3916
>


Eng
install crown illustration ครอบฟันแบบเซรามิก
Special Offer

ครอบฟันเซรามิกทั้งซี่
สวย แข็งแรง ปลอดภัย ไม่แพง ดูแลโดยหมอเฉพาะทาง
  • พิเศษ 1 ซี่ ราดคาเพียง 16,000* บาท


ออกแบบรอยยิ้มได้ดั่งใจ


ครอบฟันคืออะไร?


คือ ชิ้นงานที่ทำมาเลียนแบบรูปร่างและสีของฟันจริง เพื่อแก้ไขกรณีฟันที่ผุ บิ่น ร้าว แตกหักเสียหายมากๆจนไม่สามารถรักษาด้วยการอุดฟันแบบปกติได้ และสามารถให้แก้ไขฟันที่ด่าง รูปร่างและการเรียงตัวไม่สมส่วน ใหสวยได้ดั่งใจ


ceramic crownsceramic crowns

ครอบเซรามิก ชนิด Cercon


ceramic crowns

รูปภาพ วิดีโอ คำนิยม รวมถึงข้อความที่อยู่ในเวปไซด์นี้ เป็นลักษณะเฉพาะ ผลลัพท์ของการรักษาแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคล

ครอบฟันแบบเซรามิกคืออะไร?


คือ ครอบฟันที่นำเซรามิกมาขึ้นรูป และแต่งรููปร่าง ขนาด สี ให้สวยงามเหมือนฟันจริงได้ เพื่อนำมาครอบทับบนฟันจริงที่ไม่พึงประสงค์ เป็นการทำฟันปลอมแบบติดแน่น สวยงามและใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด


ทำไมต้องเลือกครอบฟันแบบเซรามิก?


เพราะครอบฟันแบบเซรามิกนั้นมีความแข็งแรง ทนทาน มีสี และความมันวาว คล้ายฟันธรรมชาติที่สุด เมื่อนำไปครอบรวมกันฟันแท้ แล้วเปรียบเทียบกับฟันข้างเคียง ยากที่จะแยกได้ว่า ซี่ไหนเป็นฟันจริง ซี่ไหนเป็นฟันครอบ


ครอบฟันแบบเซรามิกมีข้อเสียหรือไม่?


มี เนื่องจากเซรามิกเป็นวัสดุที่แข็งแต่เปราะ หากกระทบกับกรวด หิน กระดููกหรือของที่แข็งกว่า ครอบฟันก็สามารถบิ่น แตกร้าวได้


ceramic crowns

ครอบเซรามิก ชนิด Cercon
รูปภาพ วิดีโอ คำนิยม รวมถึงข้อความที่อยู่ในเวปไซด์นี้ เป็นลักษณะเฉพาะ ผลลัพท์ของการรักษาแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคล


fb-20pct-banner

รอยยิ้มสวย มั่นใจ สร้างได้ภายใน 1 อาทิตย์ ด้วย Ceramic [email protected] New Smile


รูปภาพ วิดีโอ คำนิยม รวมถึงข้อความที่อยู่ในเวปไซด์นี้ เป็นลักษณะเฉพาะ ผลลัพท์ของการรักษาแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคล
รูปภาพ วิดีโอ คำนิยม รวมถึงข้อความที่อยู่ในเวปไซด์นี้ เป็นลักษณะเฉพาะ ผลลัพท์ของการรักษาแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคล