โทร. 02 108 3916
Email
Mobile
Version
สร้าง รอยยิ้มใหม่
ยิ้มสวย ปากสะอาด ฟันแข็งแรง เสริมความมั่นใจ
ออกแบบรอยยิ้มใหม่ ไปกับเรา
ยินดีต้อนรับสู่
บางกอก นิว สไมล์
>


ติดต่อเรา ผ่าน อีเมล
ชื่อ - สกุล

กรุณา กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

โทรศัพท์
อีเมล์

กรุณา กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนข้อมูลไม่ถูกต้อง

คำถามหรือคำแนะนำติชม

กรุณา กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Clear Aligner
_____________________

จัดฟันให้เรียงสวย
ด้วยทางเลือกใหม่
จัดใสแบบใสถอดได้!พร้อมให้บริการแล้ว ที่
Bangkok New Smile

เคสละ 10,000*- 60,000* บาท

ผ่อนจ่ายรายเดือนได้
ตรวจและปรึกษา ฟรี

*This is one of our most popular services.


_____________________

ครอบฟันขาวแบบถอดได้
ทางเลือกใหม่
เพื่อปิดจุดบกพร่องของรอยยื้มรูปภาพ วิดีโอ คำนิยม รวมถึงข้อความที่อยู่ในเวปไซด์นี้ เป็นลักษณะเฉพาะ ผลลัพท์ของการรักษาแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคล

โปรโมชั่น ชิ้นละ
8,000* บาท

ปรึกษาและพิมพ์ฟันฟรี

สวมง่าย ปลอดภัย ไม่กรอฟัน

(ราคาเดิม 12,000 บาท)

Bangkok New Smile

*This is one of our most popular services.
Eng
patient and mirror ทีมทันตแพทย์
ทันตแพทย์หญิง
อริสา รัสท์


รากฟันเทียม
จัดฟัน
ทันตกรรมทั่วไป

การศึกษา


 • สมาชิกของ International Association for Orthodontics จากสหรัฐอเมริกา ประกาศนีย์บัตร Clinical Orthodontics and Orthopedics

 • ประกาศนียบัตร ทันตกรรมรากฟันเทียม สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย

 • ประกาศนียบัตร รักษารากฟัน โรงพยาบาลตำรวจ
 • ปริญญาตรี สาขา ทันตแพทยศาตร์ (ท.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร. ไอริน
ศิริสุนทร


ทันตกรรมจัดฟัน

การศึกษา


 • Clinical Fellow สาขา ทันตกรรมจัดฟันเฉพาะทาง
  สำหรับผู้ที่มีความผิดปกติของศีรษะ ใบหน้า และขากรรไกร

  มหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ปริญญาเอก สาขา ทันตกรรมจัดฟัน (Ph.D.)
  มหาวิทยาลัยนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น

 • ปริญญาโท สาขา ปริทันตวิทยา (วท.บ.)
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • ปริญญาตรี สาขา ทันตแพทยศาตร์ (ท.บ.)
  มหาวิทยาลัยนเรศวร


ทันตแพทย์
ณัฐวรรธน์ พีรทัตเวชกุล


ทันตกรรมทั่วไป
จัดฟัน

การศึกษา


 • วุฒิบัตร  สาขา ทันตกรรมทั่วไป

 • ประกาศนียบัตร ทันตแพทย์ประจำบ้าน  สาขา ทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ปริญญาตรี สาขาทันตแพทยศาสตร์ (ท.บ.)
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ประกาศนีย์บัตร หลักสูตรทันตกรรมจัดฟัน Advance Orthodontic Center


ทันตแพทย์
กานต์ พิพัฒน์ปัญญานุกุล


ทันตกรรมหัตการ(ครอบฟัน วีเนียร์)
ทันตกรรมทั่วไป
จัดฟัน

การศึกษา


 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัญฑิตชั้นสูทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขา ทันตกรรมหัตรการ

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัญฑิต (ท.บ.)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ประกาศนีย์บัตร หลักสูตรทันตกรรมจัดฟัน Advance Orthodontic Centerทันตแพทย์หญิง
ชลดา ละเอียด


ทันตกรรมประดิษฐ์
(ฟันเทียม ครอบฟัน วีเนียร์)

ทันตกรรมทั่วไป

การศึกษา


 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัญฑิตชั้นสูทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขา ทันตกรรมประดิษฐ์

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัญฑิต (ทบ.)

  มหาวิทยาลัยนเรศวรทันตแพทย์หญิง
เอสิกา จันทสิริยากร


ทันตกรรมทั่วไป
จัดฟัน

การศึกษา


 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัญฑิต (ทบ.)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ประกาศนีย์บัตร หลักสูตรทันตกรรมจัดฟัน Advance Orthodontic Center


ทันตแพทย์
ปริญญา ชัยสิงห์เหนือ


รักษาคลองรากฟัน
ทันตกรรมทั่วไป

การศึกษา


 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา เอ็นโดดอนติกส์

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัญฑิต (ท.บ.)

  มหาวิทยาลัยมหิดลทันตแพทย์ ศานิต พุกสุก

ทันตกรรมทั่วไป
จัดฟัน

Education


 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ.)
  มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • ประกาศนีย์บัตร หลักสูตรทันตกรรมจัดฟัน Canine Orthodontic Center


ทันตแพทย์ อรรถพล แต้มสำเภาเลิศ

ทันตกรรมทั่วไป

การศึกษา


 • ทันตแพทยศาตร์บัณฑิต (ท.บ.)
  มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ


ทันตแพทย์ กฤษณะ บัญญัติศรีสกุล

ทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันเทียม ครอบฟัน วีเนียร์ )
ทันตกรรมทั่วไป

การศึกษา


 • ปริญญาโท สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ.)
  มหาวิทยาลัยนเรศวร