โทร. 02 108 3916
Email
Mobile
Version
สร้าง รอยยิ้มใหม่
ยิ้มสวย ฟันขาวสะอาด เสริมสร้างความมั่นใจ
ออกแบบรอยยิ้มใหม่ ไปกับเรา
ยินดีต้อนรับสู่
บางกอก นิว สไมล์
>
ติดต่อเรา ผ่าน อีเมล์

ชื่อ - สกุล


โทรศัพท์


อีเมล์


คำถามหรือคำแนะนำติชม
และอื่นๆClear Smile Aligner
_____________________

จัดฟันให้เรียงสวย
ด้วยทางเลือกใหม่
จัดใสแบบใสถอดได้!พร้อมให้บริการแล้ว ที่
Bangkok New Smile

10,000*-30,000*บาท

Removable, Clear
Comfortable, Convenient

*Limited Time Special Offer
Eng
patient and mirrorทีมทันตแพทย์

Dr. Arisa Rust

ชื่อ ทันตแพทย์หญิง อริสา รัสท์


งาน

 • ทันตกรรมรากฟันเทียม
 • ทันตกรรมทั่วไป
 • รักษารากฟัน

ภาษาไทย และ อังกฤษ


การศึกษา


 • กำลังศึกษาต่อเนื่อง สาขาทันตกรรมจัดฟัน

 • ประกาศนียบัตร ทันตกรรมรากฟันเทียม DGOI

 • ประกาศนียบัตร รักษารากฟัน โรงพยาบาลตำรวจ
 • สมาชิกสมาคม ทันตกรรมรากฟันเทียมแห่งประเทศไทย

 • สมาชิกสมาคม ทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย

 • สมาชิกสมาคม เอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย

 • ปริญญาตรี สาขา ทันตแพทยศาตร์ (ท.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร

Dr. Irin Sirisoontorn

ชื่อดร. ไอริน ศิริสุนทร


งาน

 • ทันตกรรมจัดฟัน

ภาษาไทย, อังกฤษ และญี่ปุ่น


การศึกษา


 • Clinical Fellow สาขา ทันตกรรมจัดฟันเฉพาะทาง
  สำหรับผู้ที่มีความผิดปกติของศีรษะ ใบหน้า และขากรรไกร

  มหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา
  Yale University, USA

 • ปริญญาเอก สาขา ทันตกรรมจัดฟัน (Ph.D.)
  มหาวิทยาลัยนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น
  Nagasaki University, Japan

 • ปริญญาโท สาขา ปริทันตวิทยา (วท.บ.)
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  Srinakharinwirot University, Thailand

 • ปริญญาตรี สาขา ทันตแพทยศาตร์ (ท.บ.)
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
  Naresuan University, Thailand


ทุนการศึกษา


 • ทุน ก.พ. ไทยพัฒน์ (ตรี-โท-เอก) สาขา ทันตแพทยศาสตร์

 • ทุน นักศึกษาปริญญาเอกดีเด่น มหาวิทยาลัยนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น

Dr. Nattawat Peeratatwetchakun

ชื่อทันตแพทย์ ณัฐวรรธน์ พีรทัตเวชกุล


งาน

 • ทันตแพทย์ชำนาญการ สาขา ทันตกรรมทั่วไป

ภาษาไทย และอังกฤษ


การศึกษา


 • วุฒิบัตร  สาขา ทันตกรรมทั่วไป

 • ประกาศนียบัตร ทันตแพทย์ประจำบ้าน  สาขา ทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ปริญญาตรี สาขาทันตแพทยศาสตร์ (ท.บ.)
  มหาวิทยาลัยนเรศวร

Dr. Arisa Rust

ชื่อทันตแพทย์ วิน วัฒนวณาพงษ์


งาน

 • ทันตกรรมทั่วไป

ภาษาไทย และอังกฤษ


การศึกษา


 • ปริญญาตรี สาขาทันตแพทยศาสตร์ (ท.บ.)
  มหาวิทยาลัยรังสิต